Softweri ( Shpirti)

January 4, 2011 Leave a comment

Nga vetë fjala SOFT shihet se kemi të bëjmë më diçka të butë dhe të pa prekshme por të dukshme e që si ngjajsi ke    mi marrë Shpirtin e njeriut , Thjesht SOftweri paraqet programet e komjuterit , edhe pse nuk ka ndonje ndarje karakteristike të softwerit ne do te bëjmë nje ndarje logjike që të kuptojmë me mire programet e caktuara , si psh . Read more…

Advertisements
Categories: Kompjuteri

Pjesë të jashtme hardwerike

January 4, 2011 Leave a comment

Tastatura – E cila përpos si pjesë hardwerike      mund të përcaktohet edhe si njesi hyrëse nga ku i japim të dhënat dhe komandat e caktuara ,

Ekrani – I cili gjithashtu mund të përcaktohet edhe si pjesë dalëse hardwerike ku i shohim të dhënat e caktuara ,

FDD – flopi disku ose disketa , ketu mund te               bejme incizimin e shenimeve te caktuara dhe ti marim me vete ,     kapaciteti standard i disketes eshte 1.44 MB

Miu – I cili zavendeson tastaturën në shume raste dhe lehtëson punën me kompjuter                                                                                                                             Printeri – Njesi e jashtme ku i shohim të dhenatdhe rezultatet e caktuara nga puna e jonë me PC-në.

ž
Categories: Kompjuteri

Pjesët hardweike të mbrendshme

January 3, 2011 Leave a comment

ROM (Read Only Memory) – Memoria vetëm për lexim e cila nuk fshihet asnjëherë por ngel ashtu si e ka dhënë prodhuesi.RAM (Random access memory) – Memoria per lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri, me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshihet, ndërsa kapaciteti i saj mamtet me MB (standarde e tanishme është 256 MB).HDD (Hard Disku) – Hard disku është njësi hardwerike ku ruhen të dhënat, programet, shenimet e ndryshme etj, thjeshtë paraqet një magazinë të madhe, kapacitete e HDD maten me GB (standardi i tanishëm është 40-80 GB).

Categories: Kompjuteri

Hardweri (Trupi)

January 3, 2011 Leave a comment

Hardueri përfshin çdo pajisje që është e lidhur në kompjuterin dhe që kontrollohet nga mikroprocesori. Kjo përfshin pajisjen që është lidhur në kompjuterin kur ai u prodhua, si edhe pajisjen periferike e cila shtohet pastaj.

Pajisjet mund të lidhen në kompjuterin në disa mënyra të ndryshme.
Që një pajisje të punojë si duhet me Windows, në kompjuter duhet të instalohet softueri i njohur si drejtues i paisjes. Çdo pajisje mbështetet nga një ose më shumë drejtues pajisjesh, të cilat janë furnizuar në mënyrë tipike nga prodhuesi i pajisjes. Disa drejtues pajisjesh përfshihen me Windows-in

Read more…

Categories: Kompjuteri

Pjeset perberese te tij

January 3, 2011 Leave a comment

Kompjuterët personal pa dyshim do të bëhen anëtarë të çdo familje sikurse edhe shumë maqina tjera shtëpiake.Sot ata shfrytëzohen në shumë lëmi të jetës si psh: Për punë private,Arsim,Shkencë,Përpunimin e të dhenave të ndryshme në mënyrë shumë të shpejtë dhe të saktë,përdoren si maqina shkrimi,si lojë Read more…

Categories: Kompjuteri

Hyrje ne Historine e Kompjuterit

January 1, 2011 Leave a comment

Z1 ishte nje kompjuter mekanik projektuar nga Konrad Zuse 1935-1936 dhe eshte ndertuar nga ai ne 1936-1938. Z1 ka qene nje kalkulator (njësi aritmetike) i bere mekanikisht nga Konrad Zuse ne 1937. Ishte perfunduar ne 1938 dhe financohet plotesisht nga fondet private

Read more…

Categories: Kompjuteri

Kompjuteret

January 1, 2011 Leave a comment

Kompjuteri është një pajisje elektronike,më e përparuara në botë. Atë e përdorin të gjithë njerëzit e botës. Në fillim kur u krijua ai ishte më i madh se një dhomë.Pastaj shkencëtart studiuan shumë dhe zbuluan kompjuterë më të vegjël.Tani në kohën tonë kompjuteret Janë shumë të vegjël, saqë mund t’i mbajmë edhe në xhep. Atë e përdorim shumë shpesh. Ai ka shumë të mira nëse dimë t’a përdorim, por është shumë I keq nëse e përdorim për të keq. Nëse kemi internetin atëherë duhet t’a ruajmë kompjuterin duke pasur anti virusin sepse mund të hynë shumë virusa. Disa njerëz që dinë t’a përdorin shumë mirë kompjuterin i bëjnë virusat. Prandaj duhet të ruhemi sa më shumë nga këta njerëz.

Categories: Kompjuteri