Home > Kompjuteri > Softweri ( Shpirti)

Softweri ( Shpirti)

Nga vetë fjala SOFT shihet se kemi të bëjmë më diçka të butë dhe të pa prekshme por të dukshme e që si ngjajsi ke    mi marrë Shpirtin e njeriut , Thjesht SOftweri paraqet programet e komjuterit , edhe pse nuk ka ndonje ndarje karakteristike të softwerit ne do te bëjmë nje ndarje logjike që të kuptojmë me mire programet e caktuara , si psh .

1.Sistemet Operative (DOS,WINDOWS,UNIX,LINUX)

2.Paqet programet (MS OFFICE etj) 3.Programet aplikative

(Programe private ) 4.Programe të internetit (Internet explorer , Netskape etj) 5.Programet tjera

Advertisements
Categories: Kompjuteri
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: